NGĀ KAIMAHI O TE WHAREKURA O MAUAO 

KĀHUI ARATAKI

NGĀ KAIAKO